درگاه پرداخت

شما میتوانید پرداختی های خود را از هر دو طریق کارت به کارت و همچنین پرداخت آنلاین انجام دهید

پرداخت از طریق کارت به کارت

پرداخت کارت به کارت

پرداخت از طریق درگاه آنلاین